Emb Elservice AB

Integritetspolicy

På Emb Elservice AB är din privata information av högsta vikt för oss, och vi lägger stor omsorg på att skydda den. I vår integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information på vår webbplats. www.embelserviceabse, tillsammans med information om dina rättigheter och hur du kan göra anspråk på dem. 

Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster, så att du kan känna dig trygg med hur vi behandlar din information. Om du har några frågor kan du alltid kontakta oss på info@embelservice.se

.

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi samlar endast in information som du själv tillhandahåller oss, till exempel när du fyller i någon av våra formulär. För mer information om vilken information vi samlar in och varför, fortsätt läsa.

 

Varför behöver vi din personliga information?

För att kunna hjälpa dig hitta rätt marknadsföringsstrategi behöver vi ta emot din personliga information. Följande information krävs:

  • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer) Information om ditt företag (t.ex. organisationsnummer, företagsadress, webbplats, målgrupp och tjänst/produkt) Vi sparar din personliga
  • information i tre år för att kunna ge dig den hjälp du behöver.

För att skicka nyhetsbrev behöver vi dina kontaktuppgifter, inklusive namn, e-postadress, adress och telefonnummer, samt information om dina tidigare interaktioner med oss, som öppnade e-postmeddelanden. Vi använder denna information för att förbättra vårt samarbete och erbjuda dig erbjudanden och tjänster som kan hjälpa dig nå dina mål. Vi sparar dina personuppgifter i upp till ett år efter din senaste interaktion med oss. Om du inte längre önskar ta emot våra nyhetsbrev kan du enkelt avsluta prenumerationen genom att följa anvisningarna i våra e-postmeddelanden eller kontakta vår kundtjänst.


För att uppfylla Emb Elservice ABs lagliga förpliktelser behöver vi din personliga information för att säkerställa efterlevnad av lagar, domar och myndighetsbeslut (t.ex. Bokföringslagen, Penningtvättslagen, osv.). Följande personuppgifter krävs:

Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer) Historik Dessa personuppgifter krävs enligt lag. Din personliga information kommer att sparas för detta ändamål i tre år från din senaste interaktion med Emb Elservice AB.


För att förebygga missbruk av våra tjänster eller förhindra och utreda brott mot Emb Elservice AB behöver vi din personliga information för att utreda eventuell olaglig verksamhet som kan bryta mot våra användarvillkor eller lagar, såsom bedrägeri eller trakasserier. De personuppgifter vi behöver inkluderar dina kontaktuppgifter, historik, supportärenden och användarbeteende. Detta är nödvändigt för att uppfylla våra lagliga förpliktelser eller tillgodose Emb Elservice ABs berättigade intresse av att skydda våra tjänster. Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i tre år från den tidpunkt misstankar om missbruk eller brott uppstår.


För att hantera meddelanden om intrång i immateriella rättigheter behöver vi behandla din personliga information. Om du rapporterar till oss att du misstänker att någon bryter mot dina immateriella rättigheter kan vi behöva behandla dina kontaktuppgifter, organisationsnummer eller personnummer (om du har enskild firma), samt alla andra personuppgifter som anges i din rapport. Vi behöver denna information för att skydda dina och våra berättigade intressen av att hantera en sådan rapport. Personuppgifterna kommer att sparas i tre år efter det att ditt ärende har avslutats så att vi kan kontakta dig vid behov

.

Med vem delar vi din personliga information?

1. Partners som hjälper oss tillhandahålla våra digitala tjänster

För att kunna erbjuda våra tjänster samarbetar vi med företag som hjälper oss leverera de tjänster du har beställt. Vi delar endast dina personuppgifter med våra partners för ändamål som är förenliga med de skäl för vilka vi samlade in informationen. Vi har avtal med alla våra partners som garanterar säkerheten för de personuppgifter de behandlar och att de följer våra säkerhetskrav, begränsningar och krav för internationella överföringar av personuppgifter.


2. Andra ansvariga för personuppgifter

Vi kan även dela dina personuppgifter med andra som agerar som oberoende ansvariga för personuppgifter, såsom myndigheter när det krävs enligt lag eller vid misstänkt brottslighet. När vi delar dina personuppgifter med andra oberoende ansvariga för personuppgifter kommer deras integritetspolicyer och hanteringspraxis för personuppgifter att gälla

 

Hur länge behåller vi din information?

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för det specifika ändamål för vilket de samlades in. För mer information om specifika lagringsperioder, vänligen hänvisa till de relevanta ändamål som beskrivs ovan.


Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att skydda konfidentialiteten, integriteten och tillgängligheten för personuppgifter använder vi IT-system. Vi har infört specifika säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas mot obehörig eller otillåten behandling, inklusive obehörig åtkomst, förstörelse, förlust eller skada. Endast de individer som behöver åtkomst till dina personuppgifter för att uppfylla våra angivna syften är auktoriserade att göra det.


Vad är kakor och hur använder vi dem?

Emb Elservice AB använder kakor, vilka är små textfiler som skickas från vår webbserver och lagras av din webbläsare när du besöker vår webbplats. Detta används för att förbättra din upplevelse på vår webbplats.

 

Vilka rättigheter har du?

1. Rätt till rättelse och registerutdrag

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är ofullständiga eller felaktiga. Du kan även begära ett registerutdrag över de personuppgifter som Emb Elservice AB har samlat in och behandlat.


2. Rätt att invända mot behandling

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter om den grundar sig på en avvägning av intressen och du anser att ditt intresse av integritet väger tyngre än Emb Elservice ABs intresse av att behandla dina personuppgifter. Emb Elservice AB måste kunna presentera starka och giltiga skäl för att fortsätta behandla dina personuppgifter om du invänder mot behandlingen.


3. Rätt till radering

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas i vissa situationer, exempelvis om du har återkallat ditt samtycke och det inte finns någon annan laglig grund för att behandla dina personuppgifter.


4. Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till endast lagring i vissa situationer, exempelvis när Emb Elservice AB utreder om du har rätt att få dina uppgifter raderade.


5. Rätt till insyn

Du har rätt att veta om Emb Elservice AB behandlar dina personuppgifter och i så fall få tillgång till information om behandlingen, inklusive ändamålet med behandlingen, kategorierna av personuppgifter som behandlas, mottagare av personuppgifter och den tidsperiod under vilken personuppgifter behandlas.


6. Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt maskinläsbart format om personuppgifterna har samlats in direkt från dig och behandlingen sker på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig.


7. Rättigheter i samband med automatiserade beslut, inklusive profilering

Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserade beslut, inklusive profilering, om sådana beslut har rättsliga konsekvenser eller väsentligt påverkar dig. Om dock det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig, uttryckligen tillåts enligt lag eller om du har gett ditt uttryckliga samtycke, gäller inte denna rättighet.


8.Klagomål till tillsynsmyndigheter

Om du har frågor eller klagomål om hur dina personuppgifter behandlas av Emb Elservice AB, kan du kontakta dem. Om du inte är nöjd med hur Emb Elservice AB behandlar dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen i Sverige.

 

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi tillhandahåller?

Emb Elservice AB är det juridiska namnet på företaget och har organisationsnummer 559372-7885. Företaget ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, tveka inte att kontakta oss på info@embelservice.se eller ring vår kundtjänst på 073-078 79 67.

Om du har några invändningar mot vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss. Annars samtycker du till vår behandling och användning av dina personuppgifter.

Med vänliga hälsningar,

Emb Elservice AB